Als u, uw partner, uw kind(eren) verschillende nationaliteiten hebben, het huwelijk in een ander land is gesloten, een kind in een ander land is geboren, als de betrokken partijen hun hoofdverblijf in verschillende landen hebben,  dan zullen deze internationale aspecten een rol spelen bij de oplossing van de geschillen. Dit kan van belang zijn bij:

 • kinderontvoering;
 • gezag over de minderjarige kinderen;
 • alimentatie;
 • namenrecht;
 • huwelijk;
 • huwelijksvermogensrecht;
 • huwelijksontbinding / echtscheiding;
 • afstamming;
 • adoptie; erfrecht

In dit soort zaken zal allereerst moeten worden vastgesteld in welk land geprocedeerd moet worden en vervolgens welk recht moet worden toegepast.

De Nederlandse rechter zal in dergelijke internationale familiezaken een uitspraak te doen over de vraag of:

 • de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen partijen;
 • het Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat men heeft ingediend of (en welk) buitenlands recht;
 • het toepasselijke buitenlands recht niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde;
 • een buitenlands vonnis erkend kan worden en of dat in Nederland kan worden uitgevoerd.

De Nederlandse rechter kan zich in zaken van internationaal familierecht niet beperken tot de Nederlandse wetgeving. De rechter zal zich moeten verdiepen in de toepasselijke internationale regelingen. Dit geldt ook en in het bijzonder voor de advocaten die zaken behandelen met internationale aspecten.

Ik heb kennis van de toepasselijke internationale familierechtelijke regelingen en heb veel ervaring in vaak ingewikkelde zaken met internationale aspecten.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam