Het is voor een kind van belang dat wordt vastgesteld wie zijn of haar vader is. Daarom zijn er verschillende procedures in de wet opgenomen die hierover gaan. Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van afstammingszaken, zoals ontkenning van vaderschap, gerechtelijke vaststelling van vaderschap, vernietiging van erkenning van vaderschap, verkrijgen van vervangende toestemming om een kind te erkennen.

Ik word regelmatig benoemd door de rechtbank Amsterdam tot bijzonder curator over kinderen in afstammingszaken. Ik behartig ook regelmatig de belangen van moeders, wettelijke -, biologische - of sociale vaders in deze procedures.

Muller Advocaat en Mediator staat voor een persoonlijke en zorgvuldige aanpak van juridische geschillen. Mr. Johanna L. Muller is scheidingsmediator en is gespecialiseerd in het (internationaal) personen-, familie- en jeugdrecht en het regulier vreemdelingenrecht

Mr Johanna L. Muller is advocaat in Amsterdam sinds 1980

Mr Johanna L. Muller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Familierecht (met name: Bijzonder curator, Internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning) en Vreemdelingenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bel voor juridisch advies020-6208789
Stuur een berichtmuller@mulleradvocaat.nl
KantoorOostenburgervoorstraat 90,
Amsterdam